ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ 170NW - 170gr/m2

[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Σε Απόθεμα

Γεωυφάσματα

Τα γεωυφάσματα αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία γεωσυνθετικών υλικών και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε πολλές εφαρμογές της γεωτεχνικής μηχανικής και χωρίζονται σε υφαντά και μη υφαντά. Τα υφαντά χρησιμοποιούνται κυρίως για οπλισμό / ενίσχυση επιχωμάτων, ενώ τα μη υφαντά επιτελούν λειτουργίες φίλτρου, στράγγισης, διαχωρισμού εδαφικών στρώσεων και προστασίας γεωσυνθετικών διαφραγμάτων (γεωμεμβρανών). Η μεγάλη ποικιλία γεωυφασμάτων που διατίθενται σήμερα στο εμπόριο οφείλεται στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, τύπων νημάτων και μεθόδων κατασκευής του τελικού προϊόντος.

Γενικά, κάθε κατασκευαστής παράγει είτε ένα μόνο τύπο γεωυφάσματος (που διατίθεται σε διαφορετικά πάχη ή μάζα ανά μονάδα επιφάνειας), είτε μια ποικιλία τύπων γεωυφασμάτων που ο καθένας προορίζεται για μια συγκεκριμένη εφαρμογή.

Οι πρώτες ύλες (πολυμερή) που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των γεωυφασμάτων είναι το πολυπροπυλένιο, ο πολυεστέρας, το πολυαμίδιο (νάυλον) και το πολυαιθυλένιο.

Ο Ρόλος των Μη Υφαντών Γεωυφασμάτων
Προστασία

Οι εφελκυστικές αντοχές, αλλά και οι αντοχές σε κρούση και διάτρηση κάποιων τύπων γεωυφασμάτων, προσφέρουν αντίσταση σε καταπονήσεις που αναπτύσσονται κατά την κατασκευή. Τα γεωυφάσματα προστατεύουν εύθριπτα ή ευαίσθητα υλικά από φθορές και συμβάλλουν στη διατήρηση της ακεραιότητας του έργου.

Διαχωρισμός

Αν και τα γεωυφάσματα είναι διαπερατά, το άνοιγμα των πόρων τους διατηρείται αρκετά μικρό έτσι ώστε να δημιουργείται ένας αποτελεσματικός φραγμός μεταξύ των διαφόρων εδαφικών στρώσεων και να αποκλείεται η ανάμιξή τους.

Διήθηση

Η δομή των γεωυφασμάτων επιτρέπει την ανεμπόδιστη διέλευση νερού δια μέσου της, ενώ ταυτόχρονα συγκρατεί λεπτόκοκκα εδαφικά υλικά. Η ιδιότητα τους αυτή, προλαμβάνει ή μειώνει δραστικά την μόλυνση των κοκκωδών φιλτρων.

Στράγγιση

Η δομή των βελονωτών, μη υφαντών γεωυφασμάτων, εξασφαλίζει την ροή διά μέσου της μάζας, στη διαμήκη και στη εγκάρσια κατεύθυνση, για αποτελεσματική στράγγιση των κατασκευών.