ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

Η Εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα εφαρμογών που στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς , σύμβουλους σύγχρονης δόμησης και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Ο συνδυασμός των κορυφαίων υλικών μόνωσης δόμησης ,επισκευής και εξοικονόμησης ενέργειας με τα πιο άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία εφαρμογών εξασφαλίζουν στους πελάτες μας την σιγουριά και εγγύηση για το άψογο τελικό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη/σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς επίσης την εφαρμογή και επίβλεψη έργων με εξουσιοδοτημένα δικά μας συνεργεία Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

Ο βασικός τομέας εφαρμογών τέτοιου είδους που αναλαμβάνουμε είναι συστήματα οριζόντιας και κάθετης αποστράγγισης εδαφών με χρήση διάτρητων σωλήνων και καναλιών αποστράγγισης, με φίλτρα γεωυφάσματα και μεμβράνες αποστράγγισης.

Δείτε επίσης: Μονωτικά υλικά αποστράγγισης