ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΔΟΜΗΣΗ

Η Εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα εφαρμογών που στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς , σύμβουλους σύγχρονης δόμησης και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Ο συνδυασμός των κορυφαίων υλικών μόνωσης δόμησης ,επισκευής και εξοικονόμησης ενέργειας με τα πιο άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία εφαρμογών εξασφαλίζουν στους πελάτες μας την σιγουριά και εγγύηση για το άψογο τελικό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη/σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς επίσης την εφαρμογή και επίβλεψη έργων με εξουσιοδοτημένα δικά μας συνεργεία Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Οι βασικός τομέας εφαρμογών δόμησης που αναλαμβάνουμε είναι οι επισκευές εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων και χωρισμάτων με γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

Δείτε επίσης: Μονωτικά υλικά δόμησης