ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Η Εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα εφαρμογών που στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς , σύμβουλους σύγχρονης δόμησης και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Ο συνδυασμός των κορυφαίων υλικών μόνωσης δόμησης ,επισκευής και εξοικονόμησης ενέργειας με τα πιο άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία εφαρμογών εξασφαλίζουν στους πελάτες μας την σιγουριά και εγγύηση για το άψογο τελικό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη/σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς επίσης την εφαρμογή και επίβλεψη έργων με εξουσιοδοτημένα δικά μας συνεργεία Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Οι βασικοί τομείς εφαρμογών επισκευής που αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:

  • Επισκευη και αποκατάσταση σκυροδέματος από την διάβρωση και ενανθράκωση με ειδικά κονιάματα και ρητίνες.
  • Στατικές ενισχύσεις δομικών κατασκευών με ανθρακονήματα και ελάσματα.