ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΟΝΩΣΗ

ΜΟΝΩΣΗ

Με την όρο μόνωση εννοούμε την προστασία- προφύλαξη ενός χώρου ή αντικειμένου από τις εξωτερικές επιδράσεις του περιβάλλοντος.

Στον χώρο της δόμησης έχουμε τις παρακάτω βασικές κατηγορίες μόνωσης.