ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Η Εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα εφαρμογών που στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς , σύμβουλους σύγχρονης δόμησης και κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό.

Ο συνδυασμός των κορυφαίων υλικών μόνωσης δόμησης ,επισκευής και εξοικονόμησης ενέργειας με τα πιο άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία εφαρμογών εξασφαλίζουν στους πελάτες μας την σιγουριά και εγγύηση για το άψογο τελικό αποτέλεσμα.

Αναλαμβάνουμε την μελέτη/σύνταξη τεχνικής και οικονομικής προσφοράς καθώς επίσης την εφαρμογή και επίβλεψη έργων με εξουσιοδοτημένα δικά μας συνεργεία Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα υλικά βάση των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.


ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Οι βασικοί τομείς εφαρμογών θερμομόνωσης που αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:

  • Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (BAUMIT,KELYFOS,STO κ.λ,π. συστήματα).
  • Συστήματα εσωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων (N-THERMON,KNAUF,BAUMIT,NANOPHOS)
  • Θερμομόνωση ταρατσών και στεγών με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης και θερμομονωτικά υλικά ρήσεων.
  • Θερμομόνωση πυλωτής.
  • Θερμομόνωση φούρνων και ψυκτικών θαλάμων.
  • Θερμομόνωση σωληνώσεων και αγωγών.

Δείτε επίσης: Μονωτικά υλικά θερμομόνωσης