ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

DOW - KELYFOS System

[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Σε Απόθεμα

Το Kelyfos SYSTEM είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής ανακαίνισης και θερμομόνωσης για υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια που καλύπτει τις ανάγκες θερμομόνωσης 100% του κτιρίου. Τοιχοποιία, Δώματα/στέγες και ανοίγματα. Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος Kelyfos επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη έως και 55%. Με ευθύνη, επαγγελματισμό και εγγυήσεις κατασκευής προσφέρουμε:

Kelyfos Wall

Το Kelyfos Wall είναι ολοκληρωμένο σύστημα πολλαπλών στρώσεων, εξωτερικής θερμομόνωσης που αξιοποιεί τις θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης XENERGY της εταιρίας DOW  Το Kelyfos Wall είναι πιστοποιημένο σύστημα από τον ΕΟΤΑ (αριθμός πιστοποίησης ΕΤΑ-06/0252) και υπερκαλύπτει έως και 12 φορές τις ελάχιστες απαιτήσεις της ευρωπαικής προδιαγραφής ETAG 2004( για την αξιολόγηση συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στην ευρώπη).

Kelyfos Openings

Θερμομονωτικά κουφώματα Alumil-Kelyfos Openings

 Θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου Kelyfos Thermo by ALUMIL με τους υψηλότερους δείκτες θερμομόνωσης. Η Polykem σε συνεργασία με την Alumil, το μεγαλύτερο παραγωγό συστημάτων αλουμινίου στην Ελλάδα, προσφέρει σειρές που καλύπτουν τις πιο απαιτητικές θερμομονωτικές προδιαγραφές,  πλαισιώνοντας το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Kelyfos Wall με λύσεις και για τα ανοίγματα του κτιρίου.

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες AGC-Kelyfos Energy Glass

Ενεργειακοί υαλοπίνακες  Kelyfos Enegy Glass μαλακής επίστρωσης, της εταιρείας AGC. Οι υαλοπίνακες αυτοί υποτριπλασιάζουν-σε σχέση με έναν κοινό υαλοπίνακα- τις απώλειες  μέσω των υαλοπινάκων (Uv=1,1 W/m2K), και εμποδίζουν κατά 58 % την εισροή υπέρυθρης (θερμαντικής) ακτινοβολίας εντός της οικίας (solar factor=42 %). Επίσης ελαχιστοποιούν το ποσοστό της εισερχόμενης UV ακτινοβολίας στο 6 %. Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται χωρίς συμβιβασμούς στη φωτεινότητα του κτιρίου, αφού το ενεργειακό γυαλί παρουσιάζει όμοια όψη με το κοινό γυαλί.  Όλα τα παραπάνω καθιστούν τους ενεργειακούς υαλοπίνακες Kelyfos ιδανικό συμπλήρωμα για τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα Kelyfos Thermo.

Kelyfos Rooftile

Σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο δωμάτων Kelyfos Rooftile με XENERGY STYROFOAM της DOW. Το Kelyfos Rooftile αποτελεί την άριστη και εύκολη λύση ανεστραμμένης μόνωσης για την θερμομόνωση των δωμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των απωλειών του κτιρίου, χειμώνα-καλοκαίρι.

Πέραν των θερμομονωτικών ιδιοτήτων, το Kelyfos Rooftile διαθέτει και τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

Χρήση του καλύτερου θερμομονωτικού υλικού της αγοράς, του Styrofoam XENERGY της DOW.

Προστασία του δώματος από καιρικές καταπονήσεις

Προστασία της υφιστάμενης στεγάνωσης του δώματος από γήρανση και θερμική καταπόνηση.

Ευκολία και ταχύτητα τοποθέτησης με απλή απόθεση.

Μικρό βάρος (46kg/m2) κατάλληλο για δώματα ελάχιστου φορτίου πλακόστρωσης, χωρίς κίνδυνο υφαρπαγής από τον άνεμο.

Απάλειψη θερμικών γεφυρών, χάρη στη ραμποτέ διαμόρφωση των πλευρών του πλακιδίου

Δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης σε προσθήκη ή επέκταση κτιρίου

Καλαίσθητη τελική επιφάνεια