ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μόνωση Ταράτσας

Με την όρο μόνωση στη ταράτσα εννοούμε την προστασία - προφύλαξη της ταράτσας από τις εξωτερικές επιδράσεις του περιβάλλοντος.


Στον χώρο της δόμησης έχουμε τις παρακάτω βασικές κατηγορίες μόνωσης.

  • Την μόνωση από την ζέστη και το ψύχος την οποία ονομάζουμε θερμική μόνωση.
  • Την μόνωση από την υγρασία και το νερό την οποία ονομάζουμε στεγανοποίηση.
  • Την μόνωση από τον ήχο τον θόρυβο και τους κραδασμούς την οποία ονομάζουμε ηχομόνωση.
  • Την μόνωση από ηλεκτρισμό, ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ακτινοβολίες.
  • Την μόνωση των δομικών στοιχείων από οξειδώσεις και χημική διάβρωση (Ενανθράκωση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μόνωση ταράτσας επικοινωνίστε μαζί μας.