ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

FGE Food Grade Epoxy

[Επικοινωνήστε για Τιμή]
Σε Απόθεμα

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΑΛΟ ΓΡΑΜΜΗΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΑΜΠΑΡΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
Το FGE είναι ένα προϊόν, δύο συστατικών, ασφαλές για τρόφιμα, με εξαιρετικά υψηλή απόδοση. Είναι μια βαφή εποξειδικής επίστρωσης, κατάλληλα σχεδιασμένη για εφαρμογή σε σκάφη μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και εν γένει ευαίσθητων φορτίων (π.χ. δημητριακά). Μηδενική μετάδοση ρυπαντών τροφίμων. Το FGE μπορεί να εφαρμοστεί στην κορυφή του προστατευτικού συστήματος επικάλυψης, προκειμένου να διασφαλιστούν τα πρότυπα ασφαλείας των τροφίμων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Χρώμα τελικής επίστρωσης για τα αμπάρια των πλοίων και γενικής προστατευτικής επένδυσης τόσο για δεξαμενές μεταφοράς ξηρού φορτίου, όσο και για τις δεξαμενές έρματος.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Συσκευασία 5L (Συνολικά 5L σε δύο μεταλλικά δοχεία. 4:1, A:B ανά όγκο).
Συσκευασία 20L (Συνολικά 20L σε δύο μεταλλικά δοχεία. 4:1, A:B ανά όγκο).